Hơn 300.000 học sinh Hà Nội vào lớp 1 và 6 năm học 2024-2025

Năm học 2024-2025, Hà Nội dự kiến tuyển mới 100.000 trẻ vào nhà trẻ; 52.000 trẻ vào mẫu giáo, khoảng 145.000 học sinh vào lớp 1 và 160.000 học sinh vào lớp 6.

16/04/2024 16:43

google_Tiin.vn
Theo Khánh Nguyễn/VTV News
Tin cùng chuyên mục