Ban hành 5 tiêu chuẩn thư viện trường học

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, áp dụng từ ngày 7/1/2023.

04/12/2022 09:53

google_Tiin.vn

Thông tư quy định rõ 5 tiêu chuẩn của thư viện trường mầm non và phổ thông, gồm: Tài nguyên thông tin, cơ sở vật chất, thiết bị chuyên dùng, hoạt động thư viện, quản lý thư viện. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ từng cấp học, các tiêu chuẩn này có sự điều chỉnh về nội dung phù hợp.

Căn cứ vào các tiêu chuẩn quy định, thư viện trường học được đánh giá đạt tiêu chuẩn mức độ 1 hoặc đạt tiêu chuẩn mức độ 2. Sở Giáo dục và Đào tạo (hoặc phòng giáo dục và đào tạo) đánh giá, công nhận mức độ thư viện trường học theo phân cấp quản lý. Chu kỳ đánh giá và công nhận thư viện là 5 năm. Việc xác định mức độ đạt tiêu chuẩn thư viện trường học để kiểm định chất lượng và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với nhà trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo (hoặc phòng giáo dục và đào tạo) có trách nhiệm tham mưu UBND cấp tỉnh (hoặc cấp huyện) đầu tư xây mới hoặc cải tạo thư viện trường học theo phân cấp quản lý, bảo đảm đạt các tiêu chuẩn thư viện trường học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

>> Xem thêm: Chương trình liên kết quốc tế: Sinh viên phải sáng suốt, cẩn trọng lựa chọn

Theo Theo HNM/VTV News
Tin cùng chuyên mục