Nhiều sai sót trong lựa chọn sách giáo khoa tại 6 địa phương

Theo kết luận mới nhất của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về trách nhiệm quản lý nhà nước của UBND tỉnh trong việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) và quy trình lựa chọn SGK, giai đoạn từ ngày 1/1/2021 đến 31/5/2022, có 6 tỉnh vi phạm trong lựa chọn mua SGK.

12/01/2023 08:31

google_Tiin.vn

Cụ thể, UBND 6 địa phương gồm: Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Khánh Hòa (thời kỳ từ 1/1/2021 đến 31/5/2022) cơ bản ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo thực hiện lựa chọn, kế hoạch lựa chọn và các quyết định ban hành tiêu chí lựa chọn SGK, thành lập hội đồng, quyết định ban hành danh mục SGK sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông (GDPT) trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, kết luận cho thấy UBND tỉnh Khánh Hòa thành lập các hội đồng lựa chọn SGK lớp 6, lớp 7, lớp 10, có một số hội đồng chưa bảo đảm thành phần theo quy định (ít nhất 2/3 thành viên tham gia hội đồng là Tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên trực tiếp giảng dạy môn học của cấp học đó). Đặc biệt, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, huyện Krong Pak và Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) giao nhiệm vụ cho giáo viên của tổ chuyên môn không đúng chuyên môn nghiên cứu, thảo luận và đánh giá các SGK.

Thông báo kết luận thanh tra cũng chỉ rõ: Trong quá trình lựa chọn SGK, các hội đồng lựa chọn SGK của tỉnh Kiên Giang, tỉnh Long An, các hội đồng lựa chọn SGK trung học tỉnh Đồng Tháp không xây dựng báo cáo UBND tỉnh về quá trình thực hiện nhiệm vụ và việc tiếp thu ý kiến lựa chọn SGK của các trường trung học theo quy định. Tỉnh Khánh Hòa không tổ chức lựa chọn từ cơ sở giáo dục với 2 môn học Âm nhạc, Mỹ thuật (lý do không có giáo viên) ở cấp THPT là vi phạm quy định của Bộ GDĐT. Tại tỉnh Quảng Ngãi, đến thời điểm thanh tra, đối với lớp 10, chỉ có 31/40 trường THPT tổ chức chọn đối với môn Âm nhạc và có 16/40 trường THPT tổ chức lựa chọn môn Mỹ thuật. Tại Trường THPT Nguyễn Trung Trực, Kiên Giang, thiếu minh chứng thể hiện việc hướng dẫn các tổ chuyên môn, giáo viên lựa chọn SGK lớp 10. Một số biên bản lựa chọn SGK không đúng quy định.

Với những sai sót trên, Thanh tra Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT tổ chức rút kinh nghiệm, kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra thiếu sót, hạn chế, vi phạm trong lựa chọn SGK. Trong đó tổ chức rút kinh nghiệm, kiểm điểm trách nhiệm, xử lý kỷ luật (nếu có) đối với tập thể, cá nhân để xảy ra việc thiếu báo cáo UBND tỉnh của các hội đồng lựa chọn SGK; báo cáo kết quả khắc phục về Bộ GDĐT sau 45 ngày kể từ ngày 5/1/2023.

Thanh tra Bộ GDĐT cũng yêu cầu các Sở GDĐT tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức lựa chọn SGK tại các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh. Tổ chức rút kinh nghiệm, kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong việc lựa chọn SGK.

Theo Dung Hòa/Báo Đại đoàn kết
Tin cùng chuyên mục