Ảnh tư liệu quý: Chủ tịch Hồ Chí Minh công du Paris năm 1946

Ngày 31/5/1946, trong bối cảnh đất nước đang gặp muôn vàn khó khăn sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lên đường thăm Cộng hòa Pháp theo lời mời của Chính phủ Pháp.

29/05/2024 08:12

google_Tiin.vn
Theo T.B (tổng hợp)/Tri thức & Cuộc sống
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều