Giật mình thấy Tôn Ngộ Không 'bằng xương bằng thịt' trong mộ cổ

Gậy Như Ý và vòng Kim Cô của Tôn Ngộ Không được tìm thấy trong ngôi mộ cổ trên một ngọn núi ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), khiến các chuyên gia giật mình và hoài nghi về mộ phần.

19/05/2024 07:12

google_Tiin.vn
Theo TD (th)/Tri thức & Cuộc sống
Tin cùng chuyên mục