Sao Tôn Ngộ Không không nhờ Bạch Long Mã mỗi lần cần làm mưa?

Bạch Long Mã là con của Tây Hải Long Vương và là đồ đệ thứ 4 của Đường Tăng. Nhưng mỗi lần cần làm vưa, đại đồ đệ Tôn Ngộ Không lại phải cất công đi nhờ Đông Hải Long Vương là vì sao?

25/06/2024 07:32

google_Tiin.vn
Theo PV (Theo Văn hóa và Phát triển)/Tri thức & Cuộc sống
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều