Nắng nóng đã là gì! Những kẻ này chắc chắn có cuối tuần 'toang' hơn bạn nhiều

Yên tâm đi, bạn chưa bao giờ là kẻ đen đủi nhất thế giới này.

28/06/2020 11:52

Ô chú vịt xinh xinh

Nắng nóng đã là gì! Những kẻ này chắc chắn có cuối tuần 'toang' hơn bạn nhiều 0

Đây gọi là làm phúc phải tội

Nắng nóng đã là gì! Những kẻ này chắc chắn có cuối tuần 'toang' hơn bạn nhiều 1

Ai đó đã quên mất rằng máy chụp cộng hưởng từ vốn là cục... nam châm khổng lồ

Nắng nóng đã là gì! Những kẻ này chắc chắn có cuối tuần 'toang' hơn bạn nhiều 2

May quá không bị ướt giày!

Nắng nóng đã là gì! Những kẻ này chắc chắn có cuối tuần 'toang' hơn bạn nhiều 3

Chỉ là sự cố nghề nghiệp thôi mà

Nắng nóng đã là gì! Những kẻ này chắc chắn có cuối tuần 'toang' hơn bạn nhiều 4

Cặp đôi đồng tính nam phát hiện ra họ là anh em ruột

Nắng nóng đã là gì! Những kẻ này chắc chắn có cuối tuần 'toang' hơn bạn nhiều 5

Giặt khô

Nắng nóng đã là gì! Những kẻ này chắc chắn có cuối tuần 'toang' hơn bạn nhiều 6

Thế này thì đánh xe ra kiểu gì bây giờ

Nắng nóng đã là gì! Những kẻ này chắc chắn có cuối tuần 'toang' hơn bạn nhiều 7

Người ta cứ bảo đạp phải LEGO đã đau đớn lắm rồi nhưng không...

Nắng nóng đã là gì! Những kẻ này chắc chắn có cuối tuần 'toang' hơn bạn nhiều 8

Chịu, thế này thì chịu

Nắng nóng đã là gì! Những kẻ này chắc chắn có cuối tuần 'toang' hơn bạn nhiều 9

Bữa sáng đã lên tàu, còn người thì không

Nắng nóng đã là gì! Những kẻ này chắc chắn có cuối tuần 'toang' hơn bạn nhiều 10

Thôi ăn uống gì nữa

Nắng nóng đã là gì! Những kẻ này chắc chắn có cuối tuần 'toang' hơn bạn nhiều 11

Theo B.P

Theo JJJ/Toquoc.vn
Tin cùng chuyên mục