Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Điểm chuẩn tất cả các đơn vị thành viên của ĐH Đà Nẵng năm 2019

Trước đó, chiều tối 8-8, các trường thuộc ĐH Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn năm 2019. Trong đó, Đại học Kinh tế Đà Nẵng lấy điểm trúng tuyển cao nhất với 24 điểm, ngành kinh doanh quốc tế.

Tại Trường ĐH sư phạm kỹ thuật Đà Nẵng, điểm vào ngành công nghệ thông tin cao nhất với 20,55 điểm. 

Tại ĐH ngoại ngữ Đà Nẵng, ngành Sư phạm tiếng Anh có điểm trúng tuyển cao nhất là 23,63 điểm. Tại ĐH Sư phạm Đà Nẵng, ngành sư phạm âm nhạc lấy điểm cao nhất với 23,55 điểm...

Điểm chuẩn tất cả các đơn vị thành viên của ĐH Đà Nẵng:

Điểm chuẩn tất cả các đơn vị thành viên của ĐH Đà Nẵng năm 2019 0 

Điểm chuẩn tất cả các đơn vị thành viên của ĐH Đà Nẵng năm 2019 1 

Điểm chuẩn tất cả các đơn vị thành viên của ĐH Đà Nẵng năm 2019 2 

Điểm chuẩn tất cả các đơn vị thành viên của ĐH Đà Nẵng năm 2019 3 

Điểm chuẩn tất cả các đơn vị thành viên của ĐH Đà Nẵng năm 2019 4 

 

Giúp Tiin sửa lỗi