Tiin.vn trên Facebook

Điểm sàn của Học viện Nông nghiệp Việt Nam từ 17,5 đến 20 điểm

Học viện Nông nghiệp Việt Nam công bố ngưỡng điểm để thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019.

Cụ thể Điểm sàn của Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2019 như sau:

Điểm sàn của Học viện Nông nghiệp Việt Nam từ 17,5 đến 20 điểm 0

Điểm sàn của Học viện Nông nghiệp Việt Nam từ 17,5 đến 20 điểm 1

Điểm sàn của Học viện Nông nghiệp Việt Nam từ 17,5 đến 20 điểm 2

Điểm sàn của Học viện Nông nghiệp Việt Nam từ 17,5 đến 20 điểm 3

Điểm sàn của Học viện Nông nghiệp Việt Nam từ 17,5 đến 20 điểm 4

Góp ý cho Tiin