Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Nhiều trường ở TP.HCM cắt xén chương trình hoạt động ngoại khóa của học sinh

Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi trưởng Phòng GDĐT, hiệu trưởng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc để chấn chỉnh tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh tại khu di tích địa đạo Củ Chi.

Cụ thể, công văn của Sở nêu rõ lý do là ngày 03/12, Khu di tích địa đạo Củ Chi đã có văn bản về việc các Công ty du lịch không đưa học sinh vào tham quan Địa đạo Củ Chi mà lại cho học sinh tham quan địa điểm khác.

'Trong thời gian gần đây các trường học ký hợp đồng với các Công ty du lịch để đưa học sinh tham quan tại địa đạo Củ Chi. Qua thực tế nắm bắt thông tin, hiện nay có một số Công ty du lịch phối hợp với nhà trường đã thu tiền của học sinh tổ chức tham quan địa đạo Củ Chi, nhưng không đưa học sinh vào tham quan địa đạo mà chỉ tổ chức cho học sinh viếng Đền thờ Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định…'

Vì vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khuyến khích các đơn vị tổ chức tham quan đầy đủ chương trình tại Khu di tích địa đạo Củ Chi.

Học sinh trải nghiệm từ các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa do trường tổ chức

Học sinh trải nghiệm từ các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa do trường tổ chức

Đồng thời yêu cầu, Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm duyệt nội dung và thời gian khi tham quan tại Khu di tích địa đạo Củ Chi. Không cắt xén chương trình tham quan tại Khu di tích địa đạo Củ Chi theo hợp đồng thỏa thuận đã ký kết với đơn vị thực hiện, nhằm giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng cho học sinh, sinh viên.

Sở cũng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung này.

Được biết, hoạt động sinh hoạt ngoại khóa cho học sinh là một trong các nội dung được thực hiện trong năm học của các trường học. Trong kế hoạch, nhiệm vụ năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các trường tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh.

Giúp Tiin sửa lỗi