Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Danh sách 31 idol nam Hàn Quốc nhập ngũ vào năm 2020!

Xem qua danh sách những nghệ sĩ sẽ lên đường nhập ngũ vào năm 2020 dưới bài viết này!

Bên cạnh hơn 25 diễn viên - ca sĩ thần tượng xuất ngũ vào năm 2020, cũng không ít ngôi sao lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc ở Hàn Quốc. Trong quá trình đó, họ sẽ chuẩn bị nhiều hành trang, tạm gác lại nhiều hoạt động cá nhân và nhóm trong gần 2 năm tới. Được biết, tất cả nam công dân Hàn Quốc được yêu cầu nhập ngũ vào tuổi 28. Dưới đây là những thần tượng này sẽ phải phục vụ quân đội:

1. Suho của EXO

Danh sách 31 idol nam Hàn Quốc nhập ngũ vào năm 2020! 0

Sinh nhật: 22/5/1991

2. Jinwoo của WINNER

Danh sách 31 idol nam Hàn Quốc nhập ngũ vào năm 2020! 1

Sinh nhật: 26/9/1991

3. JaeJin của F.T. Island

Danh sách 31 idol nam Hàn Quốc nhập ngũ vào năm 2020! 2

Sinh nhật: 17/12/1991

4. Seung Hoon của Winner

Danh sách 31 idol nam Hàn Quốc nhập ngũ vào năm 2020! 3

Sinh nhật: 11/1/1992

5. Kim Dong Joon (ZE: A)

Danh sách 31 idol nam Hàn Quốc nhập ngũ vào năm 2020! 4

Sinh nhật: 11/2/1992

6. Feeldog

Danh sách 31 idol nam Hàn Quốc nhập ngũ vào năm 2020! 5

Sinh nhật: 26/2/1992

7. Hyunsik của BTOB

Danh sách 31 idol nam Hàn Quốc nhập ngũ vào năm 2020! 6

Sinh nhật: 7 tháng 3 năm 1992

8. L của INFINITE 

Danh sách 31 idol nam Hàn Quốc nhập ngũ vào năm 2020! 7

Sinh nhật: ngày 13 tháng 3 năm 1992

9. Daewon

Danh sách 31 idol nam Hàn Quốc nhập ngũ vào năm 2020! 8

Sinh nhật: 17/03/1992

10. Sandeul của B1A4

Danh sách 31 idol nam Hàn Quốc nhập ngũ vào năm 2020! 9

Sinh nhật: 20 tháng 3 năm 1992

11. Jiahn của IN2IT

Danh sách 31 idol nam Hàn Quốc nhập ngũ vào năm 2020! 10

Sinh nhật: ngày 1 tháng 4 năm 1992

12. Ken của VIXX 

Danh sách 31 idol nam Hàn Quốc nhập ngũ vào năm 2020! 11

Sinh nhật: ngày 6 tháng 4 năm 1992

13. U-Kwon của Block B

Danh sách 31 idol nam Hàn Quốc nhập ngũ vào năm 2020! 12

Sinh nhật: 9 tháng 4 năm 1992

14. Jinho của PENTAGON

Danh sách 31 idol nam Hàn Quốc nhập ngũ vào năm 2020! 13

Sinh nhật: 17 tháng 4 năm 1992

15. Junhyuk của HOTSHOT

Danh sách 31 idol nam Hàn Quốc nhập ngũ vào năm 2020! 14

Sinh nhật: 21 tháng 4 năm 1992

16. Baekhyun của EXO

Danh sách 31 idol nam Hàn Quốc nhập ngũ vào năm 2020! 15

Sinh nhật: ngày 6 tháng 5 năm 1992

17. Shownu của MONSTA X

Danh sách 31 idol nam Hàn Quốc nhập ngũ vào năm 2020! 16

Sinh nhật: 18 tháng 6 năm 1992

18. J. Seph của K.A.R.D

Danh sách 31 idol nam Hàn Quốc nhập ngũ vào năm 2020! 17

Sinh nhật: 21 tháng 6 năm 1992

19. Yeontae của IN2IT

Danh sách 31 idol nam Hàn Quốc nhập ngũ vào năm 2020! 18

Sinh nhật: 6/7/1992

20. Park Kyung của Block B

Danh sách 31 idol nam Hàn Quốc nhập ngũ vào năm 2020! 19

Sinh nhật: 8/7/1992

21. Chandong của VROMANCE

Danh sách 31 idol nam Hàn Quốc nhập ngũ vào năm 2020! 20

Sinh nhật: 20/7/1992

22. Seunghyun

Danh sách 31 idol nam Hàn Quốc nhập ngũ vào năm 2020! 21

Sinh nhật: 21/8/1992

23. Baro

Danh sách 31 idol nam Hàn Quốc nhập ngũ vào năm 2020! 22

Sinh nhật: ngày 5 tháng 9 năm 1992

24. Zico

Danh sách 31 idol nam Hàn Quốc nhập ngũ vào năm 2020! 23

Sinh nhật: 14 tháng 9 năm 1992

25. Chen của EXO

Danh sách 31 idol nam Hàn Quốc nhập ngũ vào năm 2020! 24

Sinh nhật: 21 tháng 9 năm 1992

26. Seunghyub của N. Flying

Danh sách 31 idol nam Hàn Quốc nhập ngũ vào năm 2020! 25

Sinh nhật: 31/10/1992

27. CAP của Teen Top

Danh sách 31 idol nam Hàn Quốc nhập ngũ vào năm 2020! 26

Sinh nhật: 4/11/1992

28. Minhwan của FT Island

Danh sách 31 idol nam Hàn Quốc nhập ngũ vào năm 2020! 27

Sinh nhật: 11/11/1992

29. Jonghwan của 100%

Danh sách 31 idol nam Hàn Quốc nhập ngũ vào năm 2020! 28

Sinh nhật: 23/11/1992

30. Chanyeol của EXO

Danh sách 31 idol nam Hàn Quốc nhập ngũ vào năm 2020! 29

Sinh nhật: 27/11/1992

31. Jin của BTS

Danh sách 31 idol nam Hàn Quốc nhập ngũ vào năm 2020! 30

Sinh nhật: 4/12/1992

Giúp Tiin sửa lỗi