Mới

Tiin.vn trên Facebook

11 câu đố không dành cho người kém thông minh, bạn có muốn thử tài không?

Hãy thử sức với 11 câu đố tìm ra điểm khác biệt này để biết xem bạn nhìn nhận tinh tế đến đâu.

Cùng dành vài phút để thử sức với những câu đố giúp rèn luyện khả năng quan sát và nhận biết này nhé!

Câu 1: Tìm số không hợp lí?

11 câu đố không dành cho người kém thông minh, bạn có muốn thử tài không? 0


11 câu đố không dành cho người kém thông minh, bạn có muốn thử tài không? 1

Câu 2: Tìm hình khác những hình còn lại?

11 câu đố không dành cho người kém thông minh, bạn có muốn thử tài không? 2


11 câu đố không dành cho người kém thông minh, bạn có muốn thử tài không? 3

Câu 3: Tìm hình khác những hình còn lại?

11 câu đố không dành cho người kém thông minh, bạn có muốn thử tài không? 4


11 câu đố không dành cho người kém thông minh, bạn có muốn thử tài không? 5

Câu 4: Tìm đồng hồ khác biệt?

11 câu đố không dành cho người kém thông minh, bạn có muốn thử tài không? 6


11 câu đố không dành cho người kém thông minh, bạn có muốn thử tài không? 7

Câu 5: Tìm hình không giống những hình khác?

11 câu đố không dành cho người kém thông minh, bạn có muốn thử tài không? 8


11 câu đố không dành cho người kém thông minh, bạn có muốn thử tài không? 9

Câu 6: Tìm hình khác biệt?

11 câu đố không dành cho người kém thông minh, bạn có muốn thử tài không? 10


11 câu đố không dành cho người kém thông minh, bạn có muốn thử tài không? 11

Câu 7: Tìm từ không phù hợp?

11 câu đố không dành cho người kém thông minh, bạn có muốn thử tài không? 12


11 câu đố không dành cho người kém thông minh, bạn có muốn thử tài không? 13

Câu 8: Tìm hình khác biệt?

11 câu đố không dành cho người kém thông minh, bạn có muốn thử tài không? 14

11 câu đố không dành cho người kém thông minh, bạn có muốn thử tài không? 15

Câu 9: Tìm từ không phù hợp?

11 câu đố không dành cho người kém thông minh, bạn có muốn thử tài không? 16


11 câu đố không dành cho người kém thông minh, bạn có muốn thử tài không? 17

Câu 10: Tìm hình khác biệt?

11 câu đố không dành cho người kém thông minh, bạn có muốn thử tài không? 18


11 câu đố không dành cho người kém thông minh, bạn có muốn thử tài không? 19

Câu 11: Nửa quả trứng nào phù hợp với nửa quả trứng số 1?

11 câu đố không dành cho người kém thông minh, bạn có muốn thử tài không? 20


Góp ý cho Tiin