Cười vỡ bụng với clip chế "Bốn chữ lắm" của Huy Joo

Bài hát "Bốn chữ lắm" được Huy Joo chuyển thể thành "Bốn chứ quá" nhằm phản ánh tình trạng câu like và comment trên Facebook. 

Nguồn: Internet