[Infographic] Cảnh sát cơ động được hoá trang đi tuần khi nào?

Khi nào cảnh sát cơ động được hoá trang đi tuần và điều kiện gì để được hoá trang?

03/09/2022 17:02

Theo Điều 10, Điều 11 Dự thảo thông tư quy định quy trình hoạt động tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát cơ động năm 2022.

Theo Trang Anh - Tuệ Nhật/Báo Tổ Quốc
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều