Lo phát sinh thủ tục hành chính khi cấp CCCD cho trẻ em dưới 14 tuổi

Bộ Tư pháp vừa tiến hành thẩm định dự thảo Luật Căn cước công dân (CCCD) sửa đổi. Có hai vấn đề Bộ Tư pháp đang làm rõ là cấp CCCD cho trẻ em dưới 14 tuổi có làm phát sinh thủ tục hành chính và tính pháp lý đặt ra khi tích hợp nhiều thông tin trong CCCD. Bộ Tư pháp vừa tiến hành thẩm định dự thảo Luật Căn cước công dân (CCCD) sửa đổi. Có hai vấn đề Bộ Tư pháp đang làm rõ là cấp CCCD cho trẻ em dưới 14 tuổi có làm phát sinh thủ tục hành chính và tính pháp lý đặt ra khi tích hợp nhiều thông tin trong CCCD.

16/03/2023 23:16

google_Tiin.vn

Luật CCCD được Quốc hội khoá XIII thông qua đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác lập pháp của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao dịch của Nhân dân, phục vụ yêu cầu nghiệp vụ Công an, góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm trật tự, an toàn xã hội.

Theo Bộ Tư pháp, Đề án số 06 cũng đã xác định các nhiệm vụ chính liên quan đến ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phát huy giá trị, tiện ích thẻ CCCD. Bên cạnh đó, Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển dữ liệu số quốc gia tạo nền tảng cho triển khai Chính phủ số, bảo đảm cung cấp, chia sẻ dữ liệu chất lượng thông suốt giữa các cơ quan Nhà nước theo quy định của pháp luật để hỗ trợ phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số đã xác định nhiệm vụ nâng cao việc ứng dụng cơ sở dữ liệu, phát huy giá trị của thẻ CCCD vào các hoạt động quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và khu vực, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia theo Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Luật CCCD đang từng bước tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao dịch của Nhân dân và quản lý của Nhà nước.

Về phía Bộ Công an đã tiến hành cấp hơn 98 triệu số định danh cá nhân cho công dân trên toàn quốc đang có trên hệ thống. Đây là cơ sở quan trọng để xác lập danh tính điện tử của công dân, góp phần thực hiện chuyển đổi số quốc gia, tiến hành cấp được gần 80 triệu thẻ CCCD cho người đủ điều kiện cấp thẻ.

Do đó, việc sửa đổi, bổ sung Luật CCCD năm 2014 để tạo cơ sở pháp lý triển khai thực hiện, tạo bước đột phá về chuyển đổi số ở nước ta là rất cần thiết.

Đánh giá từ Bộ Tư pháp cho thấy, dự thảo Luật CCCD (sửa đổi) gồm 07 chương, 46 Điều đã mở rộng đối tượng áp dụng so với Luật CCCD năm 2014. Ngoài áp dụng đối với công dân Việt Nam, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, Luật này còn áp dụng đối với người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch.

Về người được cấp thẻ CCCD, dự thảo Luật bổ sung quy định về quản lý, cấp thẻ CCCD cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam để bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của họ và phục vụ công tác quản lý Nhà nước.

Đề cập tới việc cấp CCCD cho trẻ em dưới 14 tuổi, đại diện Bộ Tư pháp cho biết quá trình lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo, ngay cả phía Uỷ ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội vẫn còn ý kiến băn khoăn, lo phát sinh thủ tục hành chính, các chi phí thực hiện. Đối với việc cấp giấy chứng nhận căn c ước cho người gốc Việt Nam do số lượng người gốc Việt Nam không nhiều nêncần nghiên cứu thêm về chính sách này.

Còn đại diện Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp đề nghị làm rõ thêm các vấn đề về pháp lý và thực tiễn đặt ra khi tích hợp nhiều thông tin trong CCCD, đặc biệt là thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước giữa các bộ, ngành liên quan đối với thông tin được tích hợp.

Quan điểm cuối cùng của Bộ Tư pháp khẳng định sự cần thiết sửa đổi Luật CCCD, cùng với đó Ban soạn thảo sẽ bổ sung báo cáo đánh giá tác động văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn chi tiết; rà soát, nghiên cứu kỹ lại các điều luật, Luật liên quan; phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nội dung cơ bản của dự thảo Luật.

Bên cạnh đó Ban soạn thảo sẽ nghiên cứu thêm về tính khả thi, phù hợp với quy định của pháp luật trong việc bổ sung nhiều thông tin công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tích hợp các thông tin cá nhân của người dân vào thẻ CCCD.

Đối với trẻ em dưới 14 tuổi, nhất là với trẻ dưới 6 tuổi không tự mình thực hiện được các giao dịch dân sự, vì vậy trường hợp được cấp thẻ CCCD thì việc thực hiện các giao dịch dân sự vẫn phải thông qua cha, mẹ hoặc người giám hộ. Như vậy, cần cân nhắc thêm về vấn đề này, để tránh phát sinh thêm thủ tục hành chính, các chi phí thực hiện…

Theo Gia Bảo/Nhà báo và Công luận
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều