Từ 1/3, chủ xe máy điện bắt buộc phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Kể từ ngày 01/03/2021, chủ phương tiện xe máy điện phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc theo quy định tại thông tư 04

27/02/2021 10:15

Thông tư 04/2021/TT-BTC (Thông tư số 04) được Bộ Tài chính ban hành nhằm quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Thông tư số 04 đã bổ sung quy định xe máy điện phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với chủ xe cơ giới như các loại ôtô, xe máy khi tham gia giao thông. 

Thông tư 04 quy định mức phí bảo hiểm TNDS bắt buộc đối với xe máy dưới 50cc, xe máy điện là 55.000 đồng; Xe máy trên 50cc là 60.000 đồng; Các loại xe gắn máy còn lại là 290.000 đồng.

Từ 1/3, chủ xe máy điện bắt buộc phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Ảnh nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô

Từ 1/3, chủ xe máy điện bắt buộc phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Ảnh nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô

Thông tư 04 cũng đã nâng mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra từ 100 triệu đồng/người/vụ tai nạn lên mức 150 triệu đồng/người/vụ tai nạn.

Nguyên tắc bồi thường của bảo hiểm TNDS bắt buộc đó là: Khi tai nạn xảy ra, trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho người được bảo hiểm số tiền mà người được bảo hiểm đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi thường cho người bị thiệt hại.

Còn với bảo hiểm xe máy tự nguyện, chủ xe nhận được quyền lợi gì cũng phụ thuộc vào nội dung hợp đồng, thỏa thuận giữa bên bán bảo hiểm và bên mua bảo hiểm. Người mua có thể lựa chọn bảo hiểm cho chủ xe hoặc bảo hiểm cho chính chiếc xe... Trong khi đó, bảo hiểm xe máy bắt buộc chỉ chi trả cho bên thứ 03 bị thiệt hại (không phải chủ xe).

Theo Ngân Giang/Infonet (Vietnamnet)
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều