Từ ngày 1-7, lương tối thiểu vùng tăng 180.000 - 260.000 đồng/tháng

Theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ, kể từ ngày 1-7, mức lương tối thiểu vùng tăng 6% so với mức cũ và gồm hai loại: tính theo tháng và tính theo giờ, chia theo 4 vùng.

30/06/2022 07:25

google_Tiin.vn
Theo VĂN PHÚC/Sài Gòn Giải Phóng
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều