5 trường đại học cam kết thí điểm Đơn vị học tập

Đại diện 5 trường đại học triển khai thí điểm cùng các chuyên gia độc lập đã trình bày các tham luận về sáng kiến, giải pháp xây dựng đơn vị học tập tại đơn vị.

23/04/2021 17:32

Toàn cảnh hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo.

Ngày 22/4, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo góp ý Bộ tiêu chí Đơn vị học tập dành cho các trường đại học do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Tại Hội thảo, Đại diện lãnh đạo Vụ Giáo dục Thường xuyên (Bộ GD&ĐT) đã trình bày dự thảo Bộ tiêu chí Đơn vị học tập dành cho các trường đại học, gồm 3 nhóm tiêu chí: Tiêu chí về điều kiện để xây dựng Đơn vị học tập; Tiêu chí về kết quả học tập của các thành viên; Tiêu chí đánh giá hiệu quả, tác động của xây dựng Đơn vị học tập.

Đại diện 5 trường đại học triển khai thí điểm cùng các chuyên gia độc lập đã trình bày các tham luận về sáng kiến, giải pháp xây dựng đơn vị học tập tại đơn vị; yếu tố then chốt để xây dựng thành công mô hình đơn vị học tập trong trường đại học; phát triển chính sách cho các mục tiêu phát triển các đơn vị học tập suốt đời. Các đại biểu tham dự Hội thảo cũng đã thảo luận các chủ đề liên quan đến Bộ tiêu chí Đơn vị học tập dành cho các trường đại học.

Bộ GD&ĐT tổ chức Hội thảo góp ý Bộ tiêu chí và phương án triển khai thí điểm Đơn vị học tập tại 5 trường đại học với mục đích thúc đẩy hơn nữa vai trò và sự tham gia của các trường đại học trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn dân thông qua việc liên thông với hệ thống cơ sở giáo dục thường xuyên.

Biểu dương tinh thần tiên phong của 5 trường đại học đã cam kết tham gia triển khai thí điểm Đơn vị học tập, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ khẳng định, vị thế, vai trò của các trường đại học là cánh chim đầu đàn không chỉ trong nghiên cứu, giảng dạy mà còn trong việc chia sẻ tri thức cho cộng đồng, tạo nên một nền giáo dục chất lượng cho toàn dân, góp phần xây dựng xã hội học tập tại Việt Nam.

Thứ trưởng Độ đề nghị các trường nghiêm túc xây dựng và tổ chức triển khai, cụ thể hóa kế hoạch xây dựng đơn vị học tập phù hợp với điều kiện của nhà trường. Trong quá trình triển khai, các nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với Vụ Giáo dục thường xuyên và Vụ Giáo dục đại học để tổ chức các hội thảo sơ kết, tổng kết việc triển khai thí điểm; đồng thời tích cực, chủ động chia sẻ các khó khăn, vướng mắc và kết quả đạt được giữa các trường tham gia thí điểm.

Việc thí điểm đơn vị học tập tại các trường đại học là một trong những nhiệm vụ quan trọng và ưu tiên của Bộ GD&ĐT nhằm từng bước hiện thực hóa Nghị quyết 29 về Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; cụ thể hóa Quyết định Thủ tướng chính phủ, Kết luận của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Trong thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức nhiều hội thảo và ban hành một số văn bản chỉ đạo quan trọng. Các cuộc hội thảo và các hoạt động phối hợp đã góp phần khẳng định rõ hơn vai trò tiên phong của các trường đại học trong việc chia sẻ tri thức, cung ứng cơ hội học tập suốt đời cho mọi người, góp phần xây dựng một nền giáo dục chất lượng cho toàn dân.

Theo PV/Vtv.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều