Bộ GD-ĐT cần sớm có kế hoạch, hướng dẫn thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học

Bộ GD-ĐT cần sớm có kế hoạch, hướng dẫn về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2023, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, đúng quy định.

09/02/2023 16:02

google_Tiin.vn

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương, hoàn thiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đề án tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật đến năm 2030, trình Thủ tướng Chính phủ; chuẩn bị, tổ chức tốt Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á năm 2023 tại Việt Nam.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tích cực thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới và chuẩn bị nội dung phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tập trung tổ chức tốt việc tổng kết 10 năm Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm có kế hoạch, hướng dẫn về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, đúng quy định. Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan liên quan tổng kết các mô hình tự chủ để đề xuất đề án tự chủ đối với các cơ sở giáo dục đại học.

Bộ Thông tin và Truyền thông trao đổi, thống nhất với Bộ Giáo dục và Đào tạo để đề xuất phương án chuyển hướng hỗ trợ thiết bị cho các học sinh, sinh viên hộ nghèo tiếp cận thông tin từ Chương trình 'Sóng và máy tính cho em'; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 02/2023.

Theo VTV News
Tin cùng chuyên mục