Cần có Luật Nhà giáo để nâng cao vị thế người thầy

Để nâng cao vị thế người thầy trong xã hội hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng Luật Nhà giáo để hiện thực hóa các chính sách của Đảng và Nhà nước, đó là giáo dục là quốc sách hàng đầu, vị thế của giáo viên được nâng cao.

09/12/2023 21:18

google_Tiin.vn
Theo QUỲNH NGUYỄN/Nhân dân
Tin cùng chuyên mục