Hà Nội dành 892 tỷ đồng từ ngân sách hỗ trợ học phí các cấp

Giữ nguyên mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, dành gần 900 tỷ đồng hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 là những nội dung vừa được kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quyết nghị tại phiên họp sáng nay 23/9.

23/09/2021 21:17

google_Tiin.vn

Các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội bấm nút thông qua Nghị quyết.

Các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội bấm nút thông qua Nghị quyết.

Theo Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) Hà Nội Nguyễn Thanh Bình, việc giữ nguyên mức thu học phí như năm học 2020-2021 đã được thông qua tại Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của HĐND, nhằm bảo đảm an sinh xã hội, phù hợp với các chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19 của Chính phủ và thành phố, phù hợp khả năng đóng góp của cha mẹ học sinh. Mức thu này cũng bảo đảm theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Học phí trực tuyến bằng 75% học phí học trực tiếp

Tại Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2021-2022, HĐND thành phố quy định mức học phí năm học 2021-2022 được giữ nguyên như năm học 2020-2021 đối với từng cấp học và từng khu vực.

Cụ thể, với nhà trẻ, mẫu giáo (không bao gồm trẻ em mầm non 5 tuổi), THPT, Giáo dục thường xuyên cấp THPT: học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị là 217.000 đồng/tháng; tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn nông thôn 95.000 đồng/tháng; tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã miền núi 24.000 đồng/tháng. Với trẻ em mầm non 5 tuổi, THCS, Giáo dục thường xuyên cấp THCS: học sinh học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị là 155.000 đồng/tháng; tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn nông thôn 75.000 đồng/tháng; tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã miền núi 19.000 đồng/tháng.

Đáng chú ý, mức thu học phí theo hình thức học trực tuyến sẽ bằng 75% mức thu học phí của cơ sở giáo dục công lập đã được ban hành. Việc xác định thời gian thu học phí được tính như sau: Trường hợp thời gian dạy học thực tế trong tháng dưới 14 ngày thì thực hiện thu 1/2 tháng; thời gian dạy học thực tế trong tháng từ 14 ngày trở lên thỉ thực hiện thu đủ tháng (bao gồm cả số ngày nghỉ theo quy định của pháp luật). Bảo đảm nguyên tắc tổng số tháng thu học phí trong năm không vượt quá 9 tháng/năm học.

Dành 892 tỷ đồng hỗ trợ học phí mùa dịch

Cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng đã được HĐND thành phố Hà Nội quyết nghị tại kỳ họp này.

Đối tượng áp dụng là trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông (không bao gồm các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài) trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cơ chế cũng áp dụng cho học viên đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông ; cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông (không bao gồm các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài), các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, mức hỗ trợ bằng 50% mức học phí hằng tháng của năm học 2021-2022 do HĐND thành phố quy định đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, tương ứng với hình thức học thực tế của tháng, tương ứng từng vùng, từng cấp học sau khi đã thực hiện chính sách giảm học phí theo quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP và các văn bản quy định khác có liên quan. Đối tượng được hưởng chế độ miễn phí theo quy định sẽ không được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết này.

Về thời gian hỗ trợ, theo thời gian học sinh học thực tế (bao gồm thời gian học theo hình thức trực tiếp, trực tuyến), tối đa không quá 9 tháng/năm học 2021-2022.

Về kinh phí và nguồn kinh phí, tổng kinh phí thực hiện chính sách là 892 tỷ đồng (năm 2021 là 396 tỷ đồng và năm 2022 là 496 tỷ đồng). Nguồn kinh phí hỗ trợ là từ ngân sách thành phố cấp năm 2021 và từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2021.

Theo An Trân/Nhân dân
Tin cùng chuyên mục