Hà Nội dự kiến xem xét cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông

HĐND TP Hà Nội dự kiến xem xét, thông qua Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn (năm học 2022 - 2023).

19/08/2022 15:44

Trong kỳ họp HĐND TP Hà Nội khóa XVI diễn ra từ ngày 12 đến 13/9/2022, Thường trực HĐND TP Hà Nội dự kiến xem xét nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có việc hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông.

Dự kiến, kỳ họp sẽ xem xét, thông qua các nội dung, gồm: 

- Điều chỉnh, cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025; 

- Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022, định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2023; 

- Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 3/8/2016 của HĐND Thành phố theo Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và thông qua Đề án phân cấp kinh tế - xã hội của TP Hà Nội theo Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ; 

- Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố.

Trong đó, HĐND TP Hà Nội dự kiến xem xét, thông qua:

- Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn (năm học 2022 - 2023); 

- Quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa (năm học 2022 - 2023); 

- Mức hỗ trợ một lần cho các y, bác sĩ và nhân viên y tế.

Đối với các nghị quyết quy phạm pháp luật, HĐND TP Hà Nội đề nghị UBND thành phố tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14.

Theo PV/Vtv.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều