Hà Nội phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 và Lịch sử lớp 10

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 và môn Lịch sử lớp 10.

11/05/2023 19:02

google_Tiin.vn

Nội dung chú thích ảnh

Ảnh minh họa. Ảnh: NDO

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2572/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 và sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10. Các sách giáo khoa này sẽ được sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm học 2023-2024.

Danh mục sách giáo khoa lớp 8 năm học 2023 - 2024 gồm 42 đầu sách của các môn học do các đơn vị biên soạn: Công ty Cổ phần Đầu tư xuất bản - thiết bị giáo dục Việt Nam, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, Công ty Cổ phần Phát triển giáo dục Việt Nam, Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển xuất bản phẩm Victoria... Trong đó, gồm 3 sách Ngữ văn, 3 sách Toán, 9 sách Tiếng Anh, 2 sách Khoa học tự nhiên, 3 sách Lịch sử và Địa lý, 3 sách Giáo dục công dân, 3 sách Âm nhạc, 4 sách Mỹ thuật, 3 sách Tin học, 3 sách Công nghệ, 2 sách Giáo dục thể chất, 4 sách Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp.

Danh mục sách giáo khoa lớp 11 gồm 54 đầu sách của các môn học. Các đầu sách được biên soạn bởi: Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà Xuất bản Đại học Huế, Công ty Cổ phần Phát triển giáo dục Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển xuất bản phẩm Victoria… Trong đó, gồm 3 sách Ngữ văn và chuyên đề học tập Ngữ văn, 3 sách Toán và chuyên đề học tập Toán, 8 sách Tiếng Anh, 8 sách Giáo dục thể chất, 3 sách Giáo dục Kinh tế và pháp luật và chuyên đề học tập Giáo dục Kinh tế và pháp luật, 3 sách Lịch sử và chuyên đề học tập Lịch sử, 3 sách Địa lý và chuyên đề học tập Địa lý, 3 sách Vật lý và chuyên đề học tập Vật lý, 3 sách Hóa học và chuyên đề học tập Hóa học, 3 sách Sinh học và chuyên đề học tập Sinh học, 2 sách Tin học và chuyên đề học tập Tin học, 4 sách Công nghệ và chuyên đề học tập Công nghệ, 3 sách Âm nhạc và chuyên đề học tập Âm nhạc, 4 sách Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp và các sách, chuyên đề của môn Mỹ thuật.

Đối với lớp 10, có 2 sách giáo khoa môn lịch sử của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Công ty cổ phần Đầu tư xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam được phê duyệt.

Trên cơ sở danh mục sách giáo khoa được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã hướng dẫn các nhà trường tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, thảo luận và đề xuất danh mục sách giáo khoa mới để Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa thành phố phê duyệt. Căn cứ các đầu sách đã được phê duyệt, các nhà trường sẽ phổ biến, hướng dẫn giáo viên đưa vào giảng dạy từ năm học mới 2023 - 2024.

Theo Quỳnh Ngân/VTV News
Tin cùng chuyên mục