Hà Nội: Tuyển sinh lớp 1, lớp 6 từ ngày 1/7

Năm học này, địa bàn tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 được thực hiện theo tuyến. Thời gian tuyển sinh trực tuyến từ 1/7 đến hết 9/7, tuyển sinh trực tiếp từ 13/7 đến hết 18/7.

01/04/2023 22:11

google_Tiin.vn

Nội dung chú thích ảnh

Ảnh minh họa: VGP

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024.

* Địa bàn tuyển sinh

Năm học này, địa bàn tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 được thực hiện theo tuyến do UBND quận, huyện, thị xã quy định.

* Đối tượng tuyển sinh

- Độ tuổi tuyển sinh vào lớp 1 là 6 tuổi (sinh năm 2017). Trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9. Các trường không được nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1.

- Đối tượng tuyển sinh vào lớp 6 là học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học. Độ tuổi tuyển sinh vào học lớp 6 năm học 2023-2024 là 11 tuổi (sinh năm 2012). Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học.

- Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào học cấp học ở độ tuổi cao hơn 3 tuổi so với độ tuổi quy định.

* Hình thức tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh là xét tuyển theo tuyến, do UBND quận, huyện, thị xã quy định.

Năm học 2023-2024, các trường học trên địa bàn thành phố vẫn áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến và trực tiếp để tuyển trẻ 5 tuổi vào trường mầm non, tuyển học sinh lớp 1 vào trường tiểu học và tuyển học sinh lớp 6 vào trường trung học cơ sở.

- Thời gian tuyển sinh trực tuyến từ ngày 1/7. Trong đó, tuyển sinh vào lớp 1 từ ngày 1/7 đến hết ngày 3/7; tuyển sinh trẻ 5 tuổi từ ngày 4/7 đến hết ngày 6/7; tuyển sinh vào lớp 6 từ ngày 7/7 đến hết ngày 9/7.

- Thời gian tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13/7 đến hết ngày 18/7.

Theo thống kê sơ bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2023-2024, số lượng học sinh trong độ tuổi tuyển sinh ở các lớp đầu cấp đều tăng mạnh so với năm học 2022-2023. Đáng chú ý, số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh vào lớp 6 tăng gần 39.000 em. Số học sinh trong độ tuổi vào lớp 1 tăng khoảng 11.600 em.

Theo VTV News/VTV News
Tin cùng chuyên mục