Lý do nhiều hiệu trưởng, hiệu phó ở Quảng Bình bị buộc thôi việc hoặc kỷ luật

Tỉnh Quảng Bình đã xử lý kỷ luật hơn 10 trường hợp giáo viên là hiệu trưởng, hiệu phó trên địa bàn, trong đó buộc thôi việc 2 trường hợp, cảnh cáo 4 trường hợp và khiển trách 7 trường hợp còn lại.

06/12/2023 17:24

google_Tiin.vn
Theo Sông Lam-Lam Hồng/Công an Nhân dân
Tin cùng chuyên mục