Nhóm nhạc có bài hát tồn tại 1 triệu năm trên... mặt trăng

Otyken đã từng tham gia vào dự án của Grammy Recording Academy vào năm 2022. và sở hữu những sáng tác sẽ tồn tại... 1 triệu năm trên mặt trăng.

20/11/2023 21:36

google_Tiin.vn
Theo Anthea/Tri thức và Cuộc sống
Tin cùng chuyên mục