Ban đại diện cha mẹ học sinh không được phép thu những khoản tiền nào?

Việc thu, chi kinh phí của ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ; không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh.

03/09/2022 06:15

google_Tiin.vn
Theo B.PHÚC/daidoanket.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều