Từ 12/12, hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ điện thoại thông minh

Theo Thông tư 14/2022/TT-BTTTT, từ ngày 12/12 tới, hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh.

04/11/2022 15:16

google_Tiin.vn
Theo Cổng TTĐT Chính phủ/VTV News
Tin cùng chuyên mục