Hơn 100 tác giả sau 4 tháng chưa được nhận tiền giải thưởng Nhà nước

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung báo cáo danh sách tên cá nhân nhận thưởng kèm theo tên đơn vị, cơ quan tương ứng theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành

28/09/2023 13:38

google_Tiin.vn

Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái báo cáo về việc chi trả tiền giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật.

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ - tác giả đoạt Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật. Cuốn tiểu thuyết nổi tiếng 'Quyên' đã được chuyển thể thành bộ phim cùng tên

Trước đó, ngày 2-9, Bộ Tài chính nhận được ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về việc phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) trong việc chi trả tiền giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật theo đúng quy định pháp luật.

Theo Bộ Tài chính, ngay từ cuối tháng 5-2023, cơ quan này đã có văn bản số 5448 gửi Bộ VH-TT-DL về việc này. Trong đó, Bộ Tài chính nêu rõ tiền thưởng 'Giải thưởng Hồ Chí Minh', 'Giải thưởng Nhà nước' về văn học, nghệ thuật được bố trí trong kinh phí của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, TP theo quy định của pháp luật.

Dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Bộ Tài chính cho biết các tập thể, cá nhân thuộc bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước quyết định khen thưởng thì bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương đó có trách nhiệm chi thưởng từ ngân sách nhà nước của cấp mình và hạch toán chi thành mục riêng.

Như vậy, căn cứ theo các quy định nêu trên, kinh phí chi tiền thưởng cho tập thể, cá nhân được bố trí trong dự toán của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, được chi từ nguồn ngân sách Nhà nước của cấp mình. Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh 'không có quy định giao dự toán cho Bộ VH-TT-DL để chi thưởng'.

Do đó, tại văn bản 5448, Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ VH-TT-DL báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc tổ chức Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật và nguồn kinh phí chi tiền thưởng theo đúng quy định.

Trong đó, báo cáo rõ cơ sở pháp lý, trách nhiệm của Bộ VH-TT-DL trong việc chi trả tiền thưởng cho các tổ chức, cá nhân đạt giải; việc chi tiền thưởng đề nghị thực hiện theo quy định tại Nghị định số 90/2014/NĐ-CP và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.

Cũng theo Bộ Tài chính, đến ngày 22-6, Bộ VH-TT-DL có công văn số 2488 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc chi trả tiền thưởng. Tại văn bản này, Bộ VH-TT-DL cho biết đã đề nghị Bộ Tài chính bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 cho cơ quan này để chi trả tiền thưởng cho 13 tác giả, đồng tác giả được tặng, truy tặng 'Giải thưởng Hồ Chí Minh' và 101 tác giả, đồng tác giả được tặng, truy tặng 'Giải thưởng Nhà nước' với số tiền hơn 30,8 tỉ đồng. Việc chi tiền thưởng cho 3 tác giả, đồng tác giả được tặng, truy tặng 'Giải thưởng Hồ Chí Minh' và 11 tác giả, đồng tác giả được tặng, truy tặng 'Giải thưởng Nhà nước' còn lại do địa phương chi trả.

Tuy nhiên, qua nghiên cứu nội dung báo cáo Thủ tướng Chính phủ của Bộ VH-TT-DL tại công văn số 2488, Bộ Tài chính cho rằng Bộ VH-TT-DL chưa tiếp thu, làm rõ ý kiến cơ quan này đã tham gia tại công văn số 5448.

Cụ thể, căn cứ quy định hiện hành, kinh phí chi trả tiền thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng nhà nước được bố trí trong dự toán kinh phí của các bộ, cơ quan và địa phương có tập thể, cá nhân được khen thưởng. Tuy nhiên, Bộ VH-TT-DL lại đề nghị bổ sung kinh phí năm 2023 là hơn 30,8 tỉ đồng để chị trả cho các cá nhân, tập thể được khen thưởng là chưa đảm bảo theo quy định hiện hành.

Do đó, để có cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí chi trả tiền thưởng, Bộ Tài chính kiến nghị Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ VH-TT-DL tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 5448. Trong đó, Bộ VH-TT-DL cần bổ sung báo cáo danh sách tên cá nhân được nhận thưởng kèm theo tên đơn vị, cơ quan (Bộ, ban, ngành, địa phương) và dự toán kinh phí bổ sung cho từng đơn vị, cơ quan tương ứng theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành (phân định rõ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương), gửi Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền bổ kinh phí theo quy định.

Mới đây, chia sẻ trên báo chí, nhà văn Nguyễn Văn Thọ - tác giả đoạt Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật từ tháng 5-2023 cho biết ông chưa nhận được tiền thưởng sau hơn 4 tháng nhận giải.

Theo nhà văn Nguyễn Văn Thọ, ở các mùa trao Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật trước đây, chỉ trong vòng một tháng, văn nghệ sĩ đã nhận được tiền thưởng. Chưa có tiền lệ việc trao tiền thưởng kéo dài hơn 4 tháng như lần này.

Theo Minh Phong/Người Lao Động (www.nld.com.vn)
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều