Bạo lực học đường: Khi thầy cô cũng là nạn nhân

Khi để xảy ra 'bạo lực ngược', học sinh bạo hành giáo viên, hậu quả sẽ rất khôn lường. Giáo viên là nạn nhân trước mắt, còn học sinh sẽ trở thành nạn nhân lâu dài.

06/12/2023 10:43

google_Tiin.vn
Theo Hải Ninh thực hiện/Tri thức & Cuộc sống
Tin cùng chuyên mục