Trước khi chết, Lã Bố hét lớn 7 chữ gì vạch tội Lưu Bị?

Là một trong những vị tướng mạnh nhất thời Tam quốc, Lã Bố bị Tào Tháo giết chết chỉ vì một câu nói của Lưu Bị. Trước khi chết, Lã Bố hét lớn 7 chữ để vạch trần bộ mặt thật của Lưu Bị.

20/11/2023 12:45

google_Tiin.vn

Lã Bố hay còn gọi Lữ Bố (160 - 199), tự Phụng Tiên, người đất Cửu Nguyên (Tinh Châu) là một trong những mãnh tướng nổi tiếng thời Tam quốc. Trong tác phẩm 'Tam quốc diễn nghĩa' của La Quán Trung, ông được mô tả là người có sức mạnh phi thường, có võ nghệ cao cường và rất hứng thú với đao kiếm, côn quyền.

Năm 11 tuổi, Lã Bố từng đánh bại một đại lực sĩ trong gia tộc. Từ đó, danh tiếng của ông ngày càng vang xa. Do sinh ra trong thời kỳ đầy biến động, Lã Bố đã làm việc dưới trướng nhiều người như: Đinh Nguyên, Đổng Trác, Viên Thuật, Viên Thiệu, Lưu Bị…

Trong các cuộc chinh chiến, Lã Bố tay cầm cây Phương Thiên Họa Kích, cưỡi ngựa Xích Thố, đã đánh bại, tiêu diệt vô số kẻ địch mạnh.

Tuy nhiên, mãnh tướng này được đánh giá là người tham lợi bỏ nghĩa và háo sắc. Nguyên do là bởi chỉ vì con ngựa Xích Thố mà Lã Bố phản Đinh Nguyên theo Đổng Trác.

Tiếp đến, vì si mê Điêu Thuyền mà Lã Bố trúng mưu kế của Vương Doãn nên sát hại Đổng Trác. Về sau, Lã Bố được Lưu Bị cho nương nhờ khi gặp khó khăn nhưng cuối cùng phản bội. Nhân lúc Lưu Bị sơ hở, Lã Bố chiếm giữ thành Từ Châu.

Vào năm Kiến An thứ 3 (198), Tào Tháo dẫn quân chinh phạt Lã Bố, làm ngập thành Hạ Bì. Sau nhiều cuộc giao tranh ác liệt, Lã Bố bị thuộc hạ phản bội nên bị quân Tào bắt giữ.

Vào năm Kiến An thứ 3 (198), Tào Tháo dẫn quân chinh phạt Lã Bố, làm ngập thành Hạ Bì. Sau nhiều cuộc giao tranh ác liệt, Lã Bố bị thuộc hạ phản bội nên bị quân Tào bắt giữ.

Tuy nhiên, Tào Tháo vẫn còn phân vân nên đã hỏi Lưu Bị. Sau khi nghe xong, Lưu Bị trả lời: 'Ngài có thấy Lã Bố phục vụ Đinh Nguyên và Đổng Trác như thế nào chưa?'.

Nghe xong, Tào Tháo nhận ra Lã Bố là kẻ luôn phản bội, bất trung, bất nghĩa nên quyết định không đi vào 'vết xe đổ' nên hạ lệnh xử tử mãnh tướng này.

Trước khi chết, Lã Bố liền hét lớn 7 chữ: 'Tai to là người khó tin nhất'. Câu nói này được các nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng Lã Bố đã lật tẩy bộ mặt thật của Lưu Bị. Theo Lã Bố, Lưu Bị mới là người không đáng tin, xảo trá. Nếu Tào Tháo tin lời Lã Bố và tiêu diệt Lưu Bị khi đó thì đã không hình thành nên thế chân vạc sau này.

Mời độc giả xem video: Trung Quốc: Một thành phố bị bão tuyết tấn công nghiêm trọng.

Theo Tâm Anh (TH)/Tri thức & Cuộc sống
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều