'Đoàn Văn Hậu hay Doãn Hải My tiêu nhiều tiền hơn?', câu hỏi được Quang Hải trả lời xuất sắc

Quang Hải trả lời Đoàn Văn Hậu là người tiêu nhiều tiền hơn Hải My với lý do đưa ra hết sức thuyết phục.

07/12/2023 09:06

google_Tiin.vn
Theo PV/Tri thức và Cuộc sống
Tin cùng chuyên mục