Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Điểm sàn ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội 2019

ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) thông báo nhà trường nhận hồ sơ đăng ký của thí sinh có mức điểm từ 15 trở lên.

Điểm sàn ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội 2019 cụ thể như sau:

Điểm sàn ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội 2019 0

 

 

Điểm sàn ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội 2019 2

Giúp Tiin sửa lỗi