Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Chấn động trước thông tin cho rằng 2 nam ca sĩ quen mặt này cũng bị nghi dính dáng tới nhóm chat sex

D.O (EXO) và V (BTS) là hai cái tên được nhật báo La Republica nhắc tới.

<p>Những ng&agrave;y gần đ&acirc;y, người h&acirc;m mộ H&agrave;n Quốc li&ecirc;n tục sống trong lo lắng v&igrave; những diễn biến đầy bất ngờ của scandal mang t&ecirc;n b&ecirc; bối t&igrave;nh dục của những idol h&agrave;ng đầu xứ H&agrave;n.</p> <p>Ng&agrave;y 11/3, SBS đ&atilde; bất ngờ th&ocirc;ng b&aacute;o về việc tồn tại một group li&ecirc;n quan tới Seungri v&agrave; Jung Joon Young c&ugrave;ng nhiều người kh&aacute;c. Ng&agrave;y 12/3, tạp ch&iacute; Dispatch tiếp tục tung ra b&agrave;i viết n&oacute;i về quan hệ của Jung Joon Young - Seung Ri v&agrave; nội dung trong những group chat li&ecirc;n quan đến c&aacute;c video sex v&agrave; hoạt động m&ocirc;i giới mại d&acirc;m.</p> <p><img alt="Chấn động trước thông tin cho rằng 2 nam ca sĩ quen mặt này cũng bị nghi dính dáng tới nhóm chat sex 0" src="http://medianews.netnews.vn/tiin//archive/images/339/201903/20190315/tinngan_073013_649358176_0.jpg" /></p> <p>Theo Dispatch, 8 người gồm Seung Ri, Jung Joon Young, ca sĩ C, Kim, Yoo v&agrave; 2 người kh&aacute;c được gọi l&agrave; H v&agrave; G đ&atilde; lập ra một group chat ri&ecirc;ng. Họ thường xuy&ecirc;n chia sẻ về mọi thứ, từ cuộc sống c&aacute; nh&acirc;n cho đến những vấn đề về phụ nữ. Thậm ch&iacute;, những người n&agrave;y c&ograve;n chia phụ nữ v&agrave; những người nổi tiếng th&agrave;nh nhiều loại &#39;m&oacute;n ăn ưa th&iacute;ch&#39; của m&igrave;nh (chủ đề thảo luận).</p> <p>Chỉ sau 2 ng&agrave;y, những c&aacute;i t&ecirc;n lần lượt được xuất hiện trong danh s&aacute;ch đen đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; Lee Jong Hyun (CNBLUE) v&agrave; Yong Jun Hyung (HIGHLIGHT), Choi Jong Hoon (F.T.ISLAND)...</p> <p>Rất nhiều fan h&acirc;m mộ lo sợ liệu một ng&agrave;y mai, c&aacute;i t&ecirc;n tiếp theo lại ch&iacute;nh l&agrave; thần tượng của m&igrave;nh.</p> <p><img alt="D.O (EXO) và V (BTS) bất ngờ xuất hiện trong danh sách." src="http://medianews.netnews.vn/tiin//archive/images/339/201903/20190315/tinngan_073035_923173026_1.jpg" /></p> <div class="p-chuthich" style="background: none repeat scroll 0 0 #f5f5f5;font-size:13px; font-style: italic;color: #666;padding:3px 10px 3px 15px;position:relative;left:-10px;width:105%">D.O (EXO) v&agrave; V (BTS) bất ngờ xuất hiện trong danh s&aacute;ch.</div> <p>Ngay giữa l&uacute;c rối ren, nhật b&aacute;o La Republica nổi tiếng đăng tải một b&agrave;i viết li&ecirc;n quan tới chuyện những c&aacute;i t&ecirc;n tiếp theo sẽ được gọi trong b&ecirc; bối t&igrave;nh dục chấn động KPOP. Mặc d&ugrave; kh&ocirc;ng chỉ đ&iacute;ch danh nhưng h&igrave;nh ảnh trong b&agrave;i b&aacute;o ngo&agrave;i những th&agrave;nh vi&ecirc;n đ&atilde; lộ diện bất ngờ c&oacute; mặt nam ca sĩ D.O (EXO) v&agrave; V (BTS).</p> <p><img alt="Chấn động trước thông tin cho rằng 2 nam ca sĩ quen mặt này cũng bị nghi dính dáng tới nhóm chat sex 2" src="http://medianews.netnews.vn/tiin//archive/images/339/201903/20190315/tinngan_073035_473860820_2.jpg" /></p> <p>Ngay sau đ&oacute;, fan h&acirc;m mộ của cả 2 nh&oacute;m nhạc n&agrave;y đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng b&agrave;y tỏ sự phẫn nộ v&igrave; cho rằng đ&acirc;y l&agrave; tr&ograve; c&acirc;u view rẻ tiền từ tờ b&aacute;o. Bởi khi v&agrave;o trong b&agrave;i, h&igrave;nh ảnh của D.O v&agrave; V được thay thế bằng ảnh của chủ tịch YG Yang Hyun Suk v&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n Lee Jai Jin của nh&oacute;m Sechskies. Điều đ&aacute;ng n&oacute;i, 2 người n&agrave;y được tờ b&aacute;o nhắc đến như l&agrave; đối tượng nghi ngờ trốn thuế.</p> <p>Mặc d&ugrave; chưa r&otilde; thật hư của th&ocirc;ng tin n&agrave;y ra sao nhưng hiện tại chủ đề n&agrave;y đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng g&acirc;y x&ocirc;n xao dư luận.</p> <p style="text-align: right;"><i>Nguồn: IG, La Republica</i></p>

Giúp Tiin sửa lỗi