Một số chính sách mới về tiền lương, việc làm áp dụng từ tháng 10/2023

Trong tháng 10/2023, một số chính sách tiền lương, công chức, viên chức bắt đầu có hiệu lực thi hành...

27/09/2023 11:12

google_Tiin.vn

Ảnh minh họa. Ảnh: Trần Minh

Bãi bỏ nhiều Thông tư về tuyển dụng, nâng ngạch công chức

Một trong những chính sách mới về công chức viên chức áp dụng tháng 10/2023 là Thông tư số 12/2023/TT-BNV bãi bỏ một số Thông tư về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức… có hiệu lực từ 1/10/2023.

Cụ thể, hàng loạt các Thông tư dưới đây sẽ chính thức bị bãi bỏ:

- Thông tư số 13/2010/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng và nâng ngạch công chức và Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ số 05/2012/TT-BNV; số 06/2013/TT-BNV; số 03/2015/TT-BNV;

- Thông tư số 05/2017/TT-BNV sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức.

- Thông tư số 12/2012/TT-BNV về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức.

- Thông tư số 15/2012/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

- Thông tư số 04/2015/TT-BNV sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

- Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

- Thông tư số 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Công chức cấp phiếu lý lịch tư pháp phải chuyển công tác 5 năm/lần

Từ 7/10/2023, Thông tư số 05/2023/TT-BTP sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp tại chính quyền địa phương bao gồm:

- Lĩnh vực tư pháp: Vị trí giải quyết yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

- Lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch: Ví trí giải quyết thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài; giải quyết việc thay đổi, bổ sung, cải chính hộ tịch; giải quyết việc xin thôi, xin trở lại, xin nhập quốc tịch Việt Nam…

Giảng viên trường nghề hưởng lương đến 14,4 triệu đồng/tháng

Một trong những chính sách mới về công chức, viên chức áp dụng tháng 10 là quy định về tiêu chuẩn, xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (thường gọi là giảng viên trường nghề) nêu tại Thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH.

Theo đó, giảng viên giáo dục nghề nghiệp gồm 4 chức danh là giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp, chính, lý thuyết, thực hành.

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp gồm 5 chức danh là giáo viên dạy nghề cao cấp, chính, lý thuyết, thực hành và giáo viên giáo dục nghề nghiệp.

Với các chức danh khác nhau, việc xếp lương cũng khác nhau. Cụ thể, giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp, có hệ số lương 6,2 - 8,0 tương đương với mức lương 11,16 - 14,4 triệu đồng.

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính hoặc giáo viên giáo dục nghề nghiệp chính hưởng hệ số lương 4,4 - 6,78 tương đương mức lương hằng tháng 7,92 - 12,204 triệu đồng.

Giảng viên hoặc giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hưởng hệ số lương 2,34 - 4,98 tương đương mức lương hằng tháng 4,212 - 8,964 triệu đồng.

Giảng viên hoặc giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hưởng hệ số lương 2,1 - 4,89 tương đương mức lương hằng tháng 3,78 - 8,802 triệu đồng.

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp hưởng hệ số lương 5,75 - 7,55 tương đương mức lương hàng tháng 10,35 - 13,59 triệu đồng.

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hưởng hệ số lương 1,86 - 4,06 tương đương mức lương hàng tháng 3,348 - 7,308 triệu đồng.

Một số thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức, viên chức

Thông tư 02/2023/TT-VPCP hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng trong các cơ quan, tổ chức hành chính do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 25/10/2023.

Thông tư 54/2023/TT-BTC hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính, có hiệu lực từ ngày 1/10/2023.

Thông tư 10/2023/TT-BVHTTDL hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, có hiệu lực từ ngày 1/10/2023.

Nội dung chi tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức

Thông tư 56/2023/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ ngày 6/10/2023.

Chi tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức; báo cáo viên pháp luật; tuyên truyền viên pháp luật và người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải viên ở cơ sở; người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số theo khoản 3 Điều 17 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người khuyết tật theo khoản 3 Điều 20 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật:

Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Thông tư 06/2023/TT-BTC.

Nội dung và mức chi hỗ trợ tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ, tiền phương tiện đi lại đối với học viên là đại biểu ở cấp xã thực hiện theo mức chi hỗ trợ đối với đại biểu là khách mời không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BTC.

Theo Phú An/Pháp Luật (KTDT)
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều