#Army Games 2022

Việt Nam chuẩn bị cho cuộc thi Xe tăng hành tiến tại Army Games 2022

Cuộc thi Xe tăng hành tiến (Tank Biathlon) sẽ được tổ chức từ ngày 13-27/8 tại thao trường Alabino ở ngoại ô Moscow. Các đội tuyển của 22 quốc gia từ châu Âu, châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh đã chính thức xác nhận tham gia cuộc thi này.

12/08/2022 13:34

Cuộc thi Xe tăng hành tiến (Tank Biathlon) sẽ được tổ chức từ ngày 13-27/8 tại thao trường Alabino ở ngoại ô Moscow. Các đội tuyển của 22 quốc gia từ châu Âu, châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh đã chính thức xác nhận tham gia cuộc thi này.Cuộc thi Xe tăng hành tiến (Tank Biathlon) sẽ được tổ chức từ ngày 13-27/8 tại thao trường Alabino ở ngoại ô Moscow. Các đội tuyển của 22 quốc gia từ châu Âu, châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh đã chính thức xác nhận tham gia cuộc thi này.

Hội thao Quân sự Quốc tế (Army Games) 2022 sẽ được tổ chức trên lãnh thổ 12 nước từ ngày 13-27/8. Hơn 5.000 quân nhân đến từ 37 quốc gia sẽ tranh tài trong 34 cuộc thi trên thực địa, trên không và trên biển.

Theo kế hoạch, cuộc thi Xe tăng hành tiến (Tank Biathlon) sẽ được tổ chức từ ngày 13-27/8 tại thao trường Alabino ở ngoại ô Moscow. Các đội tuyển của 22 quốc gia từ châu Âu, châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh đã chính thức xác nhận tham gia cuộc thi này.

Dưới đây là hình ảnh các đội thi đến từ các quốc gia chuẩn bị cho cuộc thi Xe tăng hành tiến (Tank Biathlon) tại Army Games 2022. (Nguồn ảnh: Sputnik)

Nội dung chú thích ảnh

Chuẩn bị cho cuộc thi Xe tăng hành tiến (Tank Biathlon) tại Army Games 2022.

Nội dung chú thích ảnh

Các quân nhân của đội tuyển Lào trong buổi điều chỉnh vũ khí tiêu chuẩn của xe tăng T-72B3 tại thao trường Alabino ở ngoại ô Moscow.

Nội dung chú thích ảnh

Đội xe tăng trước khi điều chỉnh vũ khí tiêu chuẩn tại thao trường Alabino ở ngoại ô Moscow.

Nội dung chú thích ảnh 

Các quân nhân đội tuyển Mông Cổ trong buổi điều chỉnh vũ khí tiêu chuẩn của xe tăng T-72B3 tại thao trường Alabino ở ngoại ô Moscow.

Nội dung chú thích ảnh

Nữ quân nhân của đội tuyển Việt Nam trong buổi điều chỉnh vũ khí xe tăng tiêu chuẩn tại thao trường Alabino ở ngoại ô Moscow.

Nội dung chú thích ảnh

Các quân nhân đội tuyển Armenia sau khi điều chỉnh vũ khí tiêu chuẩn của xe tăng T-72B3 tại thao trường Alabino ở ngoại ô Moscow.

Nội dung chú thích ảnh 

Các quân nhân đội tuyển Myanmar trước khi điều chỉnh vũ khí tiêu chuẩn của xe tăng T-72B3 tại thao trường Alabino ở ngoại ô Moscow.

Nội dung chú thích ảnh

Các quân nhân đội tuyển Syria trong buổi điều chỉnh vũ khí tiêu chuẩn của xe tăng T-72B3 tại thao trường Alabino ở ngoại ô Moscow.

Nội dung chú thích ảnh 

Quân nhân đội tuyển Việt Nam trong buổi điều chỉnh vũ khí tiêu chuẩn của xe tăng T-72B3 tại thao trường Alabino, ngoại ô Moscow.

Nội dung chú thích ảnh 

Các quân nhân đội tuyển Syria trong buổi điều chỉnh vũ khí tiêu chuẩn của xe tăng T-72B3 tại thao trường Alabino ở ngoại ô Moscow.

Nội dung chú thích ảnh 

Xe tăng T-72B3 trước khi điều chỉnh vũ khí tiêu chuẩn tại thao trường Alabino ở ngoại ô Moscow.

Nội dung chú thích ảnh 

Các binh sĩ đội tuyển Armenia trong buổi điều chỉnh vũ khí tiêu chuẩn của xe tăng T-72B3 tại thao trường Alabino ở ngoại ô Moscow.

Nội dung chú thích ảnh

Trọng tài theo dõi quá trình điều chỉnh vũ khí tiêu chuẩn của xe tăng T-72B3 tại thao trường Alabino ở ngoại ô Moscow.

Nội dung chú thích ảnh

Quân nhân đội tuyển Việt Nam trước khi điều chỉnh vũ khí tiêu chuẩn của xe tăng T-72B3 tại thao trường Alabino, ngoại ô Moscow.

Theo Nhật Minh/Congly.com.vn
Tin cùng chuyên mục