12 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục trong năm học 2022-2023

Chủ đề năm học 2022-2023 là “đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo” với 12 nhiệm vụ trọng tâm.

14/08/2022 17:44

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết: Năm học 2022-2023, ngành Giáo dục sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021; tiếp tục triển khai thực Nghị quyết 29 của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và các Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Mục tiêu nhằm đẩy nhanh thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, trong đó trọng tâm là tổ chức triển khai hiệu quả chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Để thực hiện thành công mục tiêu này, Bộ GDĐT xác định việc hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách là khâu đột phá, là việc ưu tiên trước hết. Trong đó triển khai rà soát các quy định theo hướng đẩy mạnh phân cấp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc chồng chéo, ban hành thêm cơ chế chính sách nhằm mở đường, tạo điều kiện cho tự chủ và đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó, coi củng cố, phát triển đội ngũ giáo viên, đặc biệt giáo viên mầm non, phổ thông và lực lượng khoa học của các trường đại học là yếu tố mang tính quyết định. Lấy việc hiện đại hóa hạ tầng giáo dục, chuyển đổi số, tăng cường tự chủ trong giáo dục, tăng cường dân chủ trong môi trường học đường, tăng cường yếu tố văn hóa trong môi trường học đường và thu hút các nguồn lực cho giáo dục là những giải pháp cần đẩy mạnh trong thời gian sắp tới.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn.

Nhận định nhiệm vụ, công việc trong năm học mới là hết sức nặng nề, đặc biệt với giáo dục phổ thông, Bộ trưởng bày tỏ mong muốn nhận được sự phối hợp của lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương để cùng ngành Giáo dục đẩy nhanh tiến độ và chuẩn thời gian cho việc lựa chọn sách giáo khoa, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện bảo đảm chất lượng, sử dụng thật tốt các chỉ tiêu biên chế mà ngành vừa có để bổ sung nguồn giáo viên…

12 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2022-2023:

1. Hoàn thiện thể chế, tăng cường phân cấp, phần quyền trong quản lý.

2. Chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh.

3. Tăng cường công tác chính trị đối với nhà giáo và học sinh, sinh viên.

4. Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp.

5. Thu hút các nguồn lực đầu tư cho giáo dục.

6. Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

7. Xây dựng quy hoạch mạng lưới và đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học.

8. Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành.

9. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

10. Hội nhập quốc tế trong giáo dục.

11. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua trong toàn ngành.

12. Tăng cường công tác truyền thông giáo dục.

Theo Khánh Nguyễn/Vtv.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều