Cần công khai quá trình thực nghiệm sách giáo khoa

Dạy thực nghiệm là yêu cầu bắt buộc và quan trọng trong quy trình biên soạn sách giáo khoa (SGK). Bên cạnh tỷ lệ % số tiết thực nghiệm bắt buộc đối với từng môn học, cần công bố công khai quá trình thực nghiệm SGK để người học và xã hội cùng giám sát.

18/04/2022 11:14

google_Tiin.vn
Theo Lâm An/Báo Đại đoàn kết
Tin cùng chuyên mục