Hủy quyết định bổ nhiệm lại đối với Hiệu trưởng Trường THCS Ngư Lộc

Ngày 20/9, thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã có kết luận nội dung tố cáo của công dân, đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND Hậu Lộc thu hồi quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường THCS Ngư Lộc đối với ông Nguyễn Thái Sơn.

20/09/2021 14:52

Trước đó, ngày 16/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Văn bản số 10239/UBND-TD giao Sở Nội vụ Thanh Hóa chủ trì, phối hợp Thanh tra tỉnh xác minh nội dung tố cáo của bà Nguyễn Thị Xuyến, giáo viên Trường THCS Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc tố cáo Hội đồng Kỷ luật của UBND huyện Hậu Lộc và ông Nguyễn Văn Luệ, Chủ tịch UBND huyện ký quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường THCS Ngư Lộc đối với ông Nguyên Thái Sơn sai quy định.

Hủy quyết định bổ nhiệm lại đối với Hiệu trưởng Trường THCS Ngư Lộc 0

Trường THCS Ngư Lộc

Căn cứ nội dung đơn tố cáo, báo cáo giải trình người bị tố cáo, kết quả xác minh tại Báo cáo số 791/BC-SNV ngày 25/8/2021 của Sở Nội vụ; các tài liệu chứng cứ có liên quan và đối chiếu với các quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký Kết luận số 299/KL-UBND ngày 16/9/2021.

Nội dung kết luận nêu rõ, việc bà Nguyễn Thị Xuyến tố cáo Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc Nguyễn Văn Luệ bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường THCS Ngư Lộc đối với ông Nguyễn Thái Sơn không đúng quy định là có cơ sở.

Việc đánh giá, xếp loại năm học 2019-2020, ông Nguyễn Thái Sơn hoàn thành tốt nhiệm vụ là chưa đảm bảo khách quan và chưa chặt chẽ về trình tự, thủ tục tố cáo của bà Xuyến là có cơ sở.

Trên cơ sở những nội dung kết luận này, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc thu hồi, bãi bỏ Quyết định số 2956/QĐ-UBND ngày 1/9/2020 về việc bổ nhiệm lại đối với Hiệu trưởng Trường THCS Ngư Lộc đối với ông Nguyễn Thái Sơn.

Theo đó, xem xét, đánh giá lại kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với ông Nguyễn Thái Sơn. Chỉ đạo làm rõ trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân trong việc bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng đối với ông Nguyễn Thái Sơn và đánh giá xếp loại năm học 2019 -2020 đối với ông Nguyễn Thái Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Nội vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/10/2021.

Hủy quyết định bổ nhiệm lại đối với Hiệu trưởng Trường THCS Ngư Lộc 1

Quyết định bổ nhiệm lại trái quy định của Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc Nguyễn Văn Luệ

Như tin đã đưa, trong thời gian giữ chức Hiệu trưởng Trường THCS Ngư Lộc ông Nguyễn Thái Sơn đã có nhiều sai phạm phải xem xét xử lý kỷ luật. Trước khi nghỉ chế độ, ông Nguyễn Văn Luệ, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc (nhiệm kỳ 2015-2020) vẫn ký bổ nhiệm lại chức vụ hiệu trưởng đối với ông Sơn khiến dư luận không khỏi bất ngờ và boăn khoăn về sự 'ký chạy' này.

Sau khi bổ nhiệm lại một thời gian ngắn thì ông Sơn bị Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc Nguyễn Minh Hoàng (người kế nhiệm ông Luệ) ký quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách.

Theo Thanh Phương/Congly.com.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều