Thông tin một số trường ở Gia Lai 'lạm thu' là đúng sự thật

Sau thông tin về việc tình trạng 'lạm thu' đầu năm học tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai được báo chí đăng tải, tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo điều tra, xác minh thông tin trên.

01/11/2021 08:46

google_Tiin.vn

Thông tin một số trường ở Gia Lai 'lạm thu' là đúng sự thật 0

Ngày 28/10, truyền thông trong nước đăng tải nhiều bài viết phản ánh tình trạng 'lạm thu' đầu năm học tại thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai). Ngay trong chiều ngày 28/10, tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, xác minh thông tin.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã An Khê, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã An Khê kiểm tra, xác minh thông tin tại 2 đơn vị nêu trên. Ngày 31/10, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xác định kết quả ban đầu như sau:

Tại Trường Tiểu học Ngô Mây, thị xã An Khê, nhà trường có thu 50.000 đồng/học sinh/năm để làm mái che lối đi vào nhà vệ sinh cho 2 khu vực của trường và thu 10.000 đồng/học sinh/năm, để chi cho việc in sao đề kiểm tra phục vụ học sinh. Hai khoản thu này không đúng với qui định tại khoản 1, Điều 2 và Điều 5, 6, 7 Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT ngày 3/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT).

Ngoài ra, khoản thu 90.000 đồng/học sinh/năm, để chi cho việc thuê 2 lao động dọn dẹp vệ sinh cho 2 khu vực (vệ sinh lớp học, sân trường, cắt cỏ, tỉa cành và vệ sinh khu vệ sinh) cũng là thu sai so với quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT.

Đối với Trường Trung học Cơ sở Trưng Vương, thị xã An Khê, nhà trường cho biết không thu tiền cây cảnh 100.000 đồng, lao động 50.000 đồng như 2 bài báo đã nêu.

Còn với khoản thu 60.000 đồng/học sinh/năm, để in sao đề thi và giấy thi, Sở Giáo dục và Đào tạo xác định nhà trường chưa thực hiện đúng khoản 1, Điều 2 và Điều 5, 6, 7 Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT.

Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh trên, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã An Khê chỉ đạo 2 cơ sở giáo dục hoàn trả các khoản tiền đã thu không đúng quy định tại khoản 1, Điều 2 và Điều 5, 6, 7 Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT. Cụ thể, Trường Tiểu học Ngô Mây phải hoàn trả khoản thu 50.000 đồng/học sinh/năm, (để làm mái che lối đi vào nhà vệ sinh) và 10.000 đồng/học sinh/năm (để chi cho việc in sao đề kiểm tra). Trường Trung học Cơ sở Trưng Vương hoàn trả khoản thu 60.000 đồng/học sinh/năm để in sao đề thi và giấy thi. Ngoài ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã An Khê cần có hướng dẫn để các đơn vị thực hiện đúng quy trình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ theo quy định tại Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT.

Ông Lê Duy Định, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết, thông tin mà Thông tấn xã Việt Nam đã phản ánh là cơ sở để Sở kịp thời đưa ra các biện pháp chấn chỉnh những khoản thu chưa đúng qui định. Các cơ sở giáo dục khi cần huy động nguồn lực xã hội hóa phải được sự đồng ý của Phòng Giáo dục và Đào tạo và huy động trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh. Ngày 1/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai có kế hoạch tổ chức họp và chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm các vấn đề nêu trên theo quy định.

Theo P.V (t/h)/VTV News
Tin cùng chuyên mục