Đề xuất bỏ tuyển sinh bằng xét học bạ, giảm học phí đại học

Cử tri tỉnh Thanh Hóa cho rằng việc xét tuyển đại học qua học bạ nảy sinh nhiều tiêu cực trong việc làm đẹp “học bạ”.

13/02/2023 06:48

google_Tiin.vn

Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ này đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến.

Trong đó, cử tri tỉnh Thanh Hóa đề nghị nghiên cứu bỏ việc xét tuyển đại học qua học bạ, hiện nay đang nảy sinh nhiều tiêu cực trong việc “làm đẹp” học bạ và “chạy điểm” của các nhà trường.

Hiện nay học phí đại học đang tăng theo hướng tính đúng, tính đủ (ảnh nguồn Đại học Quốc gia).

Cử tri cũng đề nghị quan tâm việc nhiều trường đại học, nhất là các ngành kỹ thuật, khối ngành y, dược tăng  học phí rất cao, ảnh hưởng đến nguyện vọng và nhu cầu của nhiều gia đình  và chưa phù hợp với mức thu nhập bình quân thực tế của người dân;

 Cần điều chỉnh lộ trình thu học phí theo hướng tăng dần theo mức trần và quy định cụ thể về mặt thời gian để hoàn thành việc tăng học phí.

Về đề nghị nghiên cứu bỏ việc xét tuyển đại học qua học bạ, hiện nay đang nảy sinh nhiều tiêu cực trong việc “làm đẹp” học bạ và “chạy  điểm” của các nhà trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng khoản 2 Điều 34 Luật Giáo dục đại học 2012;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 2018 quy định tổ chức tuyển sinh của các cơ sở đào tạo như sau: “Phương thức tuyển sinh gồm: thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa  thi tuyển và xét tuyển; Cơ sở giáo dục đại học tự chủ quyết định phương thức tuyển sinh và  chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh.” 

Như vậy, Luật Giáo dục đại học đã quy định các cơ sở giáo dục đại học được tự chủ quyết định phương thức tuyển sinh.

Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ GD&ĐT (Điều 6 quy định về phương thức tuyển sinh) đã cụ thể hóa quy định của Luật Giáo dục đại học.

Trong thông tư quy định về mặt nguyên tắc để đảm bảo công khai, minh bạch và bình đẳng giữa các cơ sở đào tạo cũng đồng thời để các cơ sở giáo dục đại học thống nhất thực hiện trong việc tuyển sinh và quy định Bộ GD&ĐT chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quy chế.

Dù điểm học bạ có được sử dụng cho việc xét tuyển đại học hay không thì trách nhiệm của các nhà trường phải có biện pháp bảo đảm tin cậy, công bằng, đánh giá đúng kết quả học tập của người học. 

Về ý kiến nhiều trường đại học, nhất là các ngành kỹ thuật, khối ngành y, dược tăng học phí rất cao, ảnh hưởng đến nguyện vọng và nhu  cầu của nhiều gia đình và chưa phù hợp với mức thu nhập bình quân thực tế  của người dân;

Điều chỉnh lộ trình thu học phí theo hướng tăng dần theo mức  trần và quy định cụ thể về mặt thời gian để hoàn thành việc tăng học phí, Bộ GD&ĐT cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 quy  định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo  dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập;

Giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo để áp dụng từ năm học 2021 - 2022.

Theo đó mức học phí của các cơ sở giáo dục đại học công lập năm học 2021-2022 giữ ổn  định, không tăng so với năm học 2020 - 2021 để chia sẻ khó khăn với phụ  huynh, học sinh và người dân do ảnh hưởng của dịch Covid.

Từ năm học 2022 - 2023, mức trần học phí điều chỉnh căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội của cả nước và các chỉ số lạm phát, tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm, dự kiến đến năm 2025 tính đủ chi phí đào tạo.

Thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 08/6/2022 của Chính phủ về phiên  họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2022 và ý kiến của Lãnh đạo Chính phủ, Bộ  GDĐT đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày  20/12/2022 về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022 - 2023.

Theo đó giữ ổn định mức học phí năm học 2022 - 2023 của các cơ sở giáo  dục công lập bằng mức học phí năm học 2021 - 2022 để góp phần kiểm soát lạm  phát, hỗ trợ học sinh và gia đình phụ huynh giảm bớt gánh nặng, ổn định đời sống. 

Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT và Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT quy định điều lệ trường phổ thông. 5 Công văn số 4096/BGDĐT-CNTT ngày 31/8/2022 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT,  CĐS và thống kê giáo dục năm học 2022 - 2023.

Theo Trinh Phúc/Nhà báo và Công luận
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều