Nóng

Tiin.vn trên Facebook

Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn ngành Sư phạm

Điểm sàn ngành sư phạm được công bố từ 14 đến 18 điểm cho ba hệ đại học, cao đẳng và trung cấp.

Chiều nay 20/7, hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao Đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 (đại học, cao đẳng, trung cấp) đã họp, thảo luận phương án xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018.

Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn ngành sư phạm với mức điểm từ 14 đến 18 điểm (Ảnh minh họa).

Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn ngành sư phạm với mức điểm từ 14 đến 18 điểm (Ảnh minh họa).

Sau khi nghe Vụ Giáo dục Đại học - Thường trực Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 - báo cáo kết quả phân tích điểm thi của Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự.

Theo đó, Bộ GD&ĐT đã họp để quyết định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) cho khối ngành đào tạo giáo viên. Theo đó điểm sàn sư phạm được Bộ công bố từ 14-18 điểm.

Với mức điểm công bố nêu trên được chia ở ba cấp, đại học là 18 điểm (cao hơn năm trước 1 điểm), cao đẳng là 16 điểm và 14 điểm dành cho khối trung cấp sư phạm. Ba ngưỡng điểm trên áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển.

Từ năm 2018, Bộ GD&ĐT đã bỏ điểm sàn chung với các ngành đào tạo đại học, nhưng riêng nhóm ngành sư phạm các trường vẫn phải tuân thủ theo điểm sàn chung do Hội đồng điểm sàn của Bộ GD&ĐT xây dựng và công bố.

Khối ngành giáo viên năm nay có khoảng 100.000 nguyện vọng đăng ký. Các cơ sở đào tạo khác không thuộc hai khối trên sẽ tự xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

Góp ý cho Tiin