Clip: Hình ảnh duyệt binh hào hùng ở Ba Đình năm 1955 icon-control icon-play

Clip: Hình ảnh duyệt binh hào hùng ở Ba Đình năm 1955

Trang chu_Phai3_300x600_VIPCODE Trang chu_Phai4_Songkhoe